Doneer Abonneer Nieuwsbrief
Aansprekend dagprogramma
draagt bij aan kwaliteit van leven
Senioren Televisie
logo

neemt een
deel van uw
zorg uit handen

Video's over STV

Fijner leven: STV stimuleert en voedt het brein

Stichting Seniorentelevisie levert een speciaal beeld- en muziekprogramma aan (woon-)zorglocaties en verpleeghuizen. Ons dagprogramma draagt effectief bij aan een betere kwaliteit van leven. Het STV dagprogramma kan derhalve een verantwoorde bijdrage leveren aan het bereiken van uw Waardigheid & Trots-doelstellingen. Het dagprogramma:

  • heeft een positieve invloed op (probleem)gedrag dankzij verantwoorde prikkels. Het welbevinden van de client neemt toe
  • geeft respijtmomenten waardoor de belasting voor de client en van de verzorgende omgeving afneemt
  • heeft een positieve invloed op de sfeer waardoor de kwaliteit van het woon- en leefklimaat op de afdeling toeneemt

Mensen met dementie verschaffen wij beelden die hen helpen herinneren via een speciaal ondersteunend programma. Iemand met dementie heeft geen specifieke gedachten en wordt vooral geregeerd door gevoelens die soms moeilijk te duiden zijn. Speciaal voor hen is er het GeheugenVenster. Dit programma 'voedt' op een verantwoorde manier het hoofd. Het GeheugenVenster opent a.h.w. de gordijnen, maakt het geheugen weer toegankelijk waardoor de wereld binnenkomt en weer gaat leven. Er wordt contact gemaakt.

Het GeheugenVenster kan bovendien worden ingezet ter ondersteuning van het dagritme, met handreikingen voor reminiscentie en het gezamenlijk doen van activiteiten. Het GeheugenVenster ondersteunt zowel de bewoner met dementie, hun bezoek, de vrijwilligers, de activiteitenbegeleiding en het verzorgend personeel. 

Ik zie dat mensen het leuk vinden. Soms wordt er meegeklapt of heen en weer gewiegd. Het biedt ons ook veel mogelijkheden.
(Activiteitenbegeleider)
´╗┐
Concept: Convorm de stijl van Karin Lopulalan - Realisatie: Axivorm webdesign